شورای شهر در یکی از جلسات اخیر خود فروش ۱۰۰۰ میلیارد ریال از دارایی های متعلق به شهرداری را به تصویب رسانده است. به گزارش تیتر یک شورای شهر پنجم نجف آباد در یکی از مصوبات اخیر خود تصمیم گرفته است ۱۰۰۰ میلیارد ریال از دارایی های متعلق به عموم شهروندان را به فروش برساند. […]

شورای شهر در یکی از جلسات اخیر خود فروش ۱۰۰۰ میلیارد ریال از دارایی های متعلق به شهرداری را به تصویب رسانده است.

به گزارش تیتر یک شورای شهر پنجم نجف آباد در یکی از مصوبات اخیر خود تصمیم گرفته است ۱۰۰۰ میلیارد ریال از دارایی های متعلق به عموم شهروندان را به فروش برساند.

بنا به مصوبات جلسه ۲۰۸ شورای شهر نجف آباد، فروش ۱۰۰۰ میلیارد ریال از دارایی های متعلق به عموم شهروندان به تصویب اعضای شورای شهر رسیده است. قرار است درآمدهای حاصل از فروش این دارایی عمومی صرف پروژه ای شود که طبق تفاهم های اولیه باید هزینه نیمی از این پروژه توسط دولت تامین می شد و ۵۰ درصد مابقی توسط شهرداری نجف آباد و شهرداری ۶ شهر دیگر از جمله اصفهان، درچه، خمینی شهر، کوشک، گلدشت و کهریزسنگ تامین می شد ولی ظاهرا شورای تنهاشهری که تصمیم گرفتند برای کلنگ زدن این پروژه پولی از طریق فروش اموال شهر دست و پا کنند، نجف آباد است.

در متن مصوبه جلسه ۲۰۸ شورای شهر آمده است: (با توجه به) انجام مطالعات، طراحی، تهیه نقشه ها و آماده سازی زیرساختهای پروژه عظیم و ملی قطار شهری نجف آباد – اصفهان و برنامه ریزی لازم و تصویب توافقنامه های مربوطه، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار و سرمایه گذار واجد الشرایط و مشارکت در اجرای عملیات اولیه عمرانی زیرسازی و ابنیه فنی پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره ۵۰۴۰۲۰۵ (با عنوان پروژه مشارکتی قطار شهری نجف آباد به اصفهان) از مأموریت خدمات مدیریت اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری به مبلغ یک هزار میلیارد ریال بصورت نقدی از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی، … یا بصورت غیرنقدی و از طریق برگزاری معوضات امتیازی حسب ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره … مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که جزییات بخش مهمی از مسایل مالی عدیده شهرداری و شورای شهر نجف آباد تاکنون به اطلاع شهروندان نرسیده است.

#چوب_حراج_شورای_شهر_بر_اموال_نجف_آباد

  • نویسنده : تیتر یک نجف آباد
  • منبع خبر : تیتر یک نجف آباد