ابوالفضل ابوترابی پس از سه دوره حضور در مجلس تبدیل به سیاستمدار قابلی شده که خوب می داند چطور در انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری کند.او ابتدا با امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت تا عکسش در کنار نامزد ریاست جمهوری ثبت شود و احیانا اگر قاضی زاده هاشمی […]

ابوالفضل ابوترابی پس از سه دوره حضور در مجلس تبدیل به سیاستمدار قابلی شده که خوب می داند چطور در انتخابات ریاست جمهوری سرمایه گذاری کند.
او ابتدا با امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت تا عکسش در کنار نامزد ریاست جمهوری ثبت شود و احیانا اگر قاضی زاده هاشمی به ریاست جمهوری رسید یا در معرض رفتن در هیات دولت قرار گرفت، سرمایه گذاری سیاسی بجایی کرده باشد.

پس از آن بود که ابوترابی توانست حکم ریاست ستاد آیت الله ابراهیم رییسی در نجف آباد را برای رییس دفتر خود، حسن سلیمی دریافت کند. در این صورت می توان گفت اگر آیت الله رییسی در انتخابات پیروز میدان شود باز هم سرمایه گذاری ابوترابی نتیجه بخش بوده است.

معروف بود در ادوار قبلی انتخابات که برخی سیاسیون صبحها، کله پاچه را در ستاد یکی از نامزدها، صبحانه را در ستاد کاندیدای دیگر، ناهار را در ستاد رقیب دیگری و عصرانه و شام را در ستاد نفر دیگر لیست نامزدها می خوردند و وقتی هم نیمه شب بی خوابی به سرشان می زد با نامزد نهایی به چت و درد و دل اینترنتی مشغول می شدند تا بالاخره موقع صرف کله پاچه می رسید.

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک