مصوبه جالبی از جلسه ۲۰۵ شورای شهر نجف آباد در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده که نشان می دهد درخواست شهرداری برای افزایش بودجه سالانه شهرداری از طریق فروش ۵۰ میلیاردی از املاک متعلق به اموال عمومی در همان روزی که به دبیرخانه شورای شهر رسیده، به تصویب شورای شهر رسیده و به شهرداری […]

مصوبه جالبی از جلسه ۲۰۵ شورای شهر نجف آباد در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شده که نشان می دهد درخواست شهرداری برای افزایش بودجه سالانه شهرداری از طریق فروش ۵۰ میلیاردی از املاک متعلق به اموال عمومی در همان روزی که به دبیرخانه شورای شهر رسیده، به تصویب شورای شهر رسیده و به شهرداری اختیار داده شد برای تامین کسر بودجه یک پروژه عمرانی ۵۰ میلیارد ریال از اموال عمومی شهر را به مزایده بگذارد.

به گزارش تیتر یک مصوبه جلسه ۲۰۵ شورای شهر از آن لحاظ جالب است که تصمیم گیری برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ که کمتر از یک ماه از عملیاتی شدن آن می گذرد در همان روزی توسط شورای شهر تصویب شده که شهرداری نامه پیشنهاد اصلاح بودجه را داده است.

گویی اعضای شورای شهر با خودکارهای آمده، منتظرند تا پیشنهادهای مالی شهرداری را هر چه سریعتر امضا کنند و نیازی به بررسی کارشناسی بیشتر برای اصلاح بودجه نمی بینند.

در این مصوبه مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ شورای شهر نجف آباد آمده است: نامه شماره ۳۹۶۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ شهرداری (به شماره ۱۰۸/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ دبیرخانه شورا) باعنایت به انجام فرآیند قانونی تصویب صورتجلسه توافقی شماره ۱۸۸۷۵ مورخ ۲/۴/۹۹… شهرداری در نظر دارد در راستای ایجاد و توسعه اماکن فرهنگی در سطح مناطق و با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات عمرانی پروژه احداث و بازسازی فرهنگسرای منطقه سه به مساحت تقریبی ۴۸۰۰ مترمربع و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره ۶۰۶۰۲۰۷ (با عنوان احداث فرهنگسرای منطقه سه) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری به مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل فروش املاک متعلق به شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی … در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی… موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

به نظر می رسد باید شورای آینده نجف آباد در روند تبدیل پارلمان شهری به ماشین امضای شهرداری تغییر داده و با بررسی های کارشناسی بیشتر، به راحتی و سرعت مجوز افزایش بودجه شهرداری و فروش اموال عمومی شهر را صادر نکند.

  • نویسنده : تیتر یک