محمود حقیقی عضو سابق شورای نجف آباد درباره مصوبه چالش برانگیز پرداخت پاداش به اعضای شورا و مسعود منتظری توضیح داد. او گفت: روال عادی همین بوده که حق الجلسات ماهانه پرداخت می شد و پاداشها هم همینطور بود. حقیقی با بیان اینکه حضور ذهن درباره این مصوبه خاص ندارم، گفت: این مصوبه را امضا […]

محمود حقیقی عضو سابق شورای نجف آباد درباره مصوبه چالش برانگیز پرداخت پاداش به اعضای شورا و مسعود منتظری توضیح داد.

او گفت: روال عادی همین بوده که حق الجلسات ماهانه پرداخت می شد و پاداشها هم همینطور بود.

حقیقی با بیان اینکه حضور ذهن درباره این مصوبه خاص ندارم، گفت: این مصوبه را امضا نکردم ولی مبالغ به اعضا پرداخت شده است. کسی از من درباره این مصوبه پرسید و گفتم امضای من زیر این برگه نبوده است.

او گفت: این پاداشها روال قبلی داشت و هر ساله این پاداشها پرداخت می شده است. از منظر قانونی دنبالش بودم ببینم درست است یا نه، از اعضای پرسابقه شورای شهر می پرسیدم و آنها می گفتم اینها روال بوده است و ما هم پرداخت پاداش را امر عادی تلقی می کردیم.

حقیقی گفت: آقای شهرام الله آبادی به عنوان عضو حقوقدان شورای شهر این مصوبه را امضا کرده است و با امضای ۷ نفر این مصوبه قانونی تلقی می شد. این مسایل آن روزها قانونی بود ولی حالا ممکن است بگویند این غیرقانونی است و رئیس شورا که آن را امضا کرده است، محکوم می شود.

عضو سابق شورای شهر گفت: چطور است رئیس شورای وقت که این مصوبه را امضا کرده رد صلاحیت نمی شود ولی بقیه اعضای شورای شهر ردصلاحیت می شوند؟

حقیقی در بخشی از این گفتگو به مسایل پشت پرده انصرافها و ردصلاحیت ها در شورای شهر اشاره کرد وتوضیحات مفصلی در این باره داد.

مشروح این گفتگو به زودی منتشر می شود.

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک