می آیند، با تابلوهای مختلف سیاسی و شعارهای قشنگ، رای مردم را در انتخابات شوراها می گیرند و بعد درهای شورا رامی بندند و در پشت درهای بسته به نفع خودشان و گروه و باند و دسته شان، مصوبه پشت مصوبه می گذرانند. نام این بدقولی و خلاف وعده نیست، نام اینکار بدون تعارف، کلاهبرداری […]

می آیند، با تابلوهای مختلف سیاسی و شعارهای قشنگ، رای مردم را در انتخابات شوراها می گیرند و بعد درهای شورا رامی بندند و در پشت درهای بسته به نفع خودشان و گروه و باند و دسته شان، مصوبه پشت مصوبه می گذرانند. نام این بدقولی و خلاف وعده نیست، نام اینکار بدون تعارف، کلاهبرداری سیاسی است.

کلاهبرداران سیاسی، علم اصولگرایی یا اصلاحطلبی بلند می کنند، لبها را خشک می گیرند که ما از میان مردم هستیم، لیست معرفی می کنند و شعارهای خوش رنگ و لعاب سرمی دهند و وقتی از مردم رای گرفتند، به تنها چیزی که فکر نمی کنند منافع مردم و بهبود شرایط شهر است.

مسایلی که تا انتخابات پیش رو از ماجراهای پشت پرده شورا بیان خواهد شد، بخشی از عملکرد باندی و گروهی افرادی است که به محض پایان انتخابات، یادشان می رود با مردم چه گفته بودند.

کلاهبرداران سیاسی، وعده های کلی و خوش نقش و نگار می دهند. از عدالت حرف می زنند ولی وقتی پای ارائه برنامه به میان می آید، حرف در حرف می کنند و شعارهای کلی و بی محتوای خود را بلندتر فریاد می کشند و به منتقدان رفتارشان انگ میزنند.

مردم باید حواسشان را به کلاهبرداران سیاسی جمع کنند. کسی که به محض رای آوردن، نگاه می کند بهترین منفعت خود و دوستانش در چیست، هرگز برای نفع عمومی مردم تصمیمی نخواهد گرفت.

شناخت کلاهبرداران سیاسی برای شهروندان کار سختی نیست. کافی است عملکرد برخی کلاهبرداران سیاسی را در گذشته ببینید، آنها همیشه با قیافه های حق به جانب حاضر هستند تا بگویند ما برای خدمت آمده ایم، ولی واقعیت این است که خدمت آنها برای جیب خودشان و رفقایشان است.

⭕️با وجود این هشدارها مشخص است مردم بسیار باهوشتر از آن هستند که در انتخابات آینده باز هم خام حرفهای قلمبه سلمبه کلاهبرداران سیاسی شوند.

⭕️ رای دادن به اشخاصی که صداقت دارند، مهمتر از خام شدن به وعده های کسانی است که امتحان خود را پس داده اند و وضعیت امروز شهرما، نتیجه عملکرد آنهاست. به افرادی رای بدهیم که به منافع مردم فکر می‌کنند.