بیماری شوخی بردار نیستشهروندی به تیتر یک نوشته :‌ سلام .روزتون بخیر اول بابت کانال خوبتون تشکر دوم اینکه امروز مجبور شدم بخاطر کار بانکی برم بانک ؛ به حدی خیابونها شلوغ بود که تصورش سخت بود برا آدم ؛ برعکس دیروز که فوق العاده خلوت بود. فکر کنم مسئولین ما هم باید به حربه […]

بیماری شوخی بردار نیست
شهروندی به تیتر یک نوشته :‌

سلام .روزتون بخیر

اول بابت کانال خوبتون تشکر

دوم اینکه امروز مجبور شدم بخاطر کار بانکی برم بانک ؛ به حدی خیابونها شلوغ بود که تصورش سخت بود برا آدم ؛ برعکس دیروز که فوق العاده خلوت بود.

فکر کنم مسئولین ما هم باید به حربه زور متوسل بشن بلکه بعضیا باورشون بشه این بیماری شوخی بردار نیست

دم باجه پست بانک به حدی ازدحام بود که نگید.

البته همه کارها هم را نمیشه از مسئولین و عوامل شهری انتظار داشت ؛ وقتی مردم خودشون بی مسئولیتن همین وضعیت بوجود میاد.

  • نویسنده : صدای مردم