برگزاری نمایشگاه در مسیر جاودانگی

سرهنگ پاسدار حجت الله صفرپور، فرمانده سپاه نجف آباد از مردم شهید پرور نجف آباد برای حضور در نمایشگاه در مسیر جاودانگی دعوت کرد.