شورای شهر نجف آباد تنها طی یک ماه مجوز فروش معادل ۱۴۳۰ میلیارد ریال از املاک و اموال عمومی شهر را به شهرداری نجف آباد داده است مبلغی که رکوردشکنی در صدور مجوزهای فروش اموال عمومی محسوب می شود. به گزارش تیتر یک، نام آن کسربودجه، محاسبات اشتباه یا بلندپروازی مالی، هرچه که باشد، در […]

شورای شهر نجف آباد تنها طی یک ماه مجوز فروش معادل ۱۴۳۰ میلیارد ریال از املاک و اموال عمومی شهر را به شهرداری نجف آباد داده است مبلغی که رکوردشکنی در صدور مجوزهای فروش اموال عمومی محسوب می شود.

به گزارش تیتر یک، نام آن کسربودجه، محاسبات اشتباه یا بلندپروازی مالی، هرچه که باشد، در نوع خود رکوردشکنی است چون شورای شهر نجف آباد در فاصله زمانی یک ماه ابتدای امسال و تنها در ۶ جلسه به شهرداری مجوز داده تا ۱۴۳۰ میلیارد ریال از املاک عمومی را بفروشد.

محاسبات تیتر یک نشان می دهد این مقدار مجوز فروش اموال عمومی در تاریخ مدیریت شهری بی نظیر است و طبعا دست شورای شهر آینده را از جنبه بودجه ای کاملا می بندد و باعث خالی ماندن ناگهانی دست مدیریت شهری از املاک و سرمایه های عمومی می شود.

بررسی صورتجلسات شورای شهر نجف آباد نشان دهنده آن است که در ۶ جلسه تشکیل شده شورای شهر در ابتدای امسال (از ۲۳ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰) یعنی در فاصله حدود یک ماه (۳۵ روز)، مجوز فروش ۱۴۳۰ میلیارد ریال از اموال عمومی شهر و املاک متعلق به شهرداری نجف آباد صادر شده است.

جزییات مصوبات شورای نجف آباد برای فروش املاک شهر به تفکیک هر مصوبه:

⭕️شماره جلسه: ۲۰۴
تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۲۰۰ میلیارد ریال
محل تامین: فروش املاک
دلیل اصلاح: تامین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره ۴۰۸۰۱۰۴ (با عنوان احداث بلوار کشاورز)

⭕️شماره جلسه: ۲۰۵
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۵۰ میلیارد ریال
محل تامین: فروش املاک
دلیل اصلاح: تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره ۶۰۶۰۲۰۷ (با عنوان احداث فرهنگسرای منطقه سه)

⭕️شماره جلسه: ۲۰۵
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۸ میلیارد ریال
محل تامین: افزایش درآمدهای عمومی (مشخص نشده دقیقا از چه طریقی)
دلیل اصلاح: اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره ۶۰۵۰۱۰۷ (با عنوان پروژه احداث سالن ورزشی و زمین های ورزشی روباز مناطق)

⭕️شماره جلسه: ۲۰۵
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۱۲ میلیارد ریال
محل تامین: افزایش درآمدهای عمومی (مشخص نشده دقیقا از چه طریقی)
دلیل اصلاح: اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره ۶۰۵۰۱۰۷ (با عنوان پروژه احداث سالن ورزشی و زمینهای ورزشی رو باز مناطق)

⭕️شماره جلسه: ۲۰۶
تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۷۰ میلیارد ریال
محل تامین: فروش املاک
دلیل اصلاح: تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره ۱۰۳۰۳۰۵(با عنوان پروژه زیرگذر شهرک صنعتی کاوه)

⭕️شماره جلسه: ۲۰۷
تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۳۰ میلیارد ریال
محل تامین: فروش املاک
دلیل اصلاح: احداث پیست اسکیت – فری استایل روباز واقع در پارک لاله (جنب زمین چمن مصنوعی روباز ) منطقه یک -اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره ۶۰۵۰۱۰۷

⭕️شماره جلسه: ۲۰۸
تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۸۰ میلیارد ریال
محل تامین: فروش املاک
دلیل اصلاح: تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره ۶۰۶۰۲۰۳ (با عنوان احداث فرهنگسرای کوثر)

⭕️شماره جلسه: ۲۰۸
تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
مبلغ اصلاح بودجه: ۱۰۰۰ میلیارد ریال
محل تامین: فروش املاک
دلیل اصلاح: اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره ۵۰۴۰۲۰۵ (با عنوان پروژه مشارکتی قطار شهری نجف آباد به اصفهان)

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک