یک عضو شورای شهر نجف آباد با انتشار نامه ای از آنچه «اعمال نظر» در ماجرای ردصلاحیت داوطلبان شورا خواند، اعتراض کرد و نسبت به تکرار برخی اتفاقات هشدار داد.به گزارش تیتر یک نجف آباد، ابراهیم ابوترابی در این نامه نوشته: «در روند تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، پس از رد شدن برخی افراد از سوی […]

یک عضو شورای شهر نجف آباد با انتشار نامه ای از آنچه «اعمال نظر» در ماجرای ردصلاحیت داوطلبان شورا خواند، اعتراض کرد و نسبت به تکرار برخی اتفاقات هشدار داد.
به گزارش تیتر یک نجف آباد، ابراهیم ابوترابی در این نامه نوشته: «در روند تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، پس از رد شدن برخی افراد از سوی نهادهای ناظر، اعمال نظرهایی از سوی برخی افراد دارای نفوذ برای انگشت شماری از داوطلبان صورت گرفته که منجر به تایید صلاحیت آنان شده است.»
او هیات نظارت بر انتخابات را «ضعیف» خوانده و نوشته: «نباید از ضعف اعضای هیئت نظارت چشم پوشید ولی آن چه بدیهی است نشان از این دارد که علیرغم عدم تایید نهادهای ناظر بر برخی افراد که برای رقابت های انتخاباتی ثبت نام کرده اند، با اعمال نظر نابرابر و به دور از عدالت این کسان جواز حضور در حماسه انتخاباتی آینده را به عنوان داوطلب انتخاباتی گرفته اند.»
ابوترابی در پایان نامه کوتاهش هشدار داده که ممکن است آنچه «حوادث تلخ» خوانده تکرار شود. او نوشته: «برای پرهیز از اتفاقات تلخ آینده که تجربه اش را می توان در دوره چهارم شورای شهر نجف آباد به عینه دید، به پروسه بررسی مجدد روند تایید صلاحیت برای این افراد انگشت شمار فکر کرد تا حق افرادی که در این میان تضییع می شود به گردن کسانی نیفتد که برای فرداهای نیامده پاسخی نداشته باشند.»
به نظر می رسد منظور او از اتفاقات تلخ، برخی کجروی های مالی در دوره های قبلی شورای شهر است که ظاهرا باعث بازداشت، استعفا و ردصلاحیت بعضی از مدیران شهری در ادوار گذشته شد.

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک