گویی از آن روزی که آدم دل به حوا داد حوا خبر از ساعت و تقدیر فردا داد نوح از تمام عمر خود یک روزنه وا کرد کل وجود عالمی را در خودش جا داد یا آتشی را که خلیل از آن نمی ترسید ناباورانه سرد کرد و دست دنیا داد یا در همان سالی […]

گویی از آن روزی که آدم دل به حوا داد

حوا خبر از ساعت و تقدیر فردا داد

نوح از تمام عمر خود یک روزنه وا کرد

کل وجود عالمی را در خودش جا داد

یا آتشی را که خلیل از آن نمی ترسید

ناباورانه سرد کرد و دست دنیا داد

یا در همان سالی که نیل از بیخ و بن خشکید

دست سفید آمد عصا را دست موسی داد

جبریل با امر خدا همراه مریم شد

نخل عفیف کام او یکباره خرما داد

نور محمد آمد و عالم دگرگون شد

هفت آسمان تقدیر را بر عرش اعلا داد

نسل امامت در جهان غیب روشن شد

حکم ولایت را امام عصر معنا داد

بعد از هزار و چهارصد سال از پریشانی

روح خدا در هیبتی دیگر منادا داد

در بهمن پنجاه و هفت سرد استبداد

آمد به قلب شیعیان امید و گرما داد

ده سال پرچمدار بود و لحظه رفتن

این انقلاب ناب را تحویل آقا داد

با این هواداری که یوسف از علی دارد

باید امانت را فقط تحویل زهرا داد

  • سعید یوسفی
  • نویسنده : سعید یوسفی