به گزارش تیتر یک منابع خبری از صدور دستور منع ادامه روند تعمیرات و ساخت ساختمان بلندمرتبه بن بست شکوه خیابان منتظری شمالی توسط علی زارع نوری، دادستان جوان نجف آباد خبر داد. به نظر می رسد قانونی که مجوز پلمپ چاه های ذغالی نجف آباد را در راستای مبارزه با آلودگی هوای شهر به […]

به گزارش تیتر یک منابع خبری از صدور دستور منع ادامه روند تعمیرات و ساخت ساختمان بلندمرتبه بن بست شکوه خیابان منتظری شمالی توسط علی زارع نوری، دادستان جوان نجف آباد خبر داد.

به نظر می رسد قانونی که مجوز پلمپ چاه های ذغالی نجف آباد را در راستای مبارزه با آلودگی هوای شهر به دادستان داده بود این بار هم کارساز بوده و ادامه روند تکمیل ساختمان بلند مرتبه بن بست شکوه با ورود دادستان جوان نجف آباد به این پرونده متوقف شده است.

در این بین اما برخی شهروندان معتقدند دستور منع تکمیل ساختمان مذکور به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به افکار عمومی شهروندانی باشد که منتخبانشان در شورای پنجم بارها با ارسال نامه به شهرداری متبوع خود خواستار روشن شدن زوایای پنهان این رشد عمودی بوده اند.

به زعم این دسته از شهروندان چگونه است که با گذشت بیش از دو سال از ارسال نامه های منتخبان مردم در شورای شهر که با شماره های ۴۵۴۶ / ۹۷ مورخ ۸ / ۱۲ / ۹۷ و ۱۰۲ / ۹۸ مورخ ۲۱ / ۱ / ۹۸ در سوابق شورای پنجم ثبت شده هنوز هیچ پاسخ روشنی مبنی بر شرح وضعیت این ساختمان بلند مرتبه به منتخبان مردم داده نشده است.

به نظر این شهروندان با ورود سیستم قضایی محتمل است با رمزگشایی از این دست اتفاقات، پرده از روابطی برداشته شود که احتمالا تشکیلات کنونی مدیران ارشد مدیریت شهری و آرایش پارلمان شهری آینده را دستخوش تغییراتی وسیع کند.

از سویی عده ای از شهروندان معتقدند با روشن شدن وضعیت عدم پاسخگویی و اهمال در پرونده بلند مرتبه بن بست شکوه، افرادی در زنجیره دور زدن قانون پاگیر خواهند شد.

باید دید تلاش های دادستان جوان نجف آباد که در ماه های اخیر با شعار ضدفساد، منجر به دستگیری چند تن از کارمندان برخی از ادارات شهرستان نجف آباد شده بود این بار هم به ثمر می نشیند یا موتور تلاش های قابل تجمید و سپاس علی زارع نوری که مدتی است به نفع شهروندان روشن شده، از حرکت بازمی ایستد.

بلندمرتبه ها، ایست!

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک