داوری جشنوراه خدمت رضوی با حضور اعضای شورای سیاست گذاری دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان در کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان نجف آباد فردا ( ۲۵ دیماه ۱۳۹۹) در محل کانون مرکزی خادم یاران رضوی شهرستان نجف آباد و با حضور «مصطفی حجه فروش» دبیرکانون های خدمت رضوی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

داوری جشنوراه خدمت رضوی با حضور اعضای شورای سیاست گذاری دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان در کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرستان نجف آباد فردا ( ۲۵ دیماه ۱۳۹۹)  در محل کانون مرکزی خادم یاران رضوی شهرستان نجف آباد و با حضور «مصطفی حجه فروش» دبیرکانون های خدمت رضوی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

جشنواره خدمت رضوی در زمینه نوآوری و خلاقیت در انجام با کیفیت و سرعت عمل در کمیت و جذابیت خدمت به نیازمندان و محرومین جامعه به شیوه رضوی هرسال توسط کانون های مرکزی خادم یاران در شهرستان ها ، بصورت استانی برگزار می شود و طرح‌های برتر پس از ارزیابی و معرفی به آستان قدس رضوی مشهد، در حوزه خدمت رضوی بعنوان الگوی خدمت رضوی قرار می گیرد تا در سطح جامعه از آن استفاده شود.

در جشنواره امسال نیز بیش از ۱۴۰۰ اثر توسط خادم‌یاران استان اصفهان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که ۸ طرح برگزیده فردا پس از داوری هیئت داوران، توسط دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی استان اعلام خواهد شد.

  • نویسنده : تیتر یک
  • منبع خبر : تیتر یک