این روزها که عمر شوراهای شهر به پایان خود نزدیک می شود، اقدام بعضی از رسانه های نجف آباد در پوشش خبری گسترده دستگیری برخی شهرداران و اعضای شورای شهر در سطح کشور نگاه فعالان اجتماعی و سیاسی نجف آباد را به خود معطوف کرده است. برخی فعالان گفته اند چگونه احضار چند تن از […]

این روزها که عمر شوراهای شهر به پایان خود نزدیک می شود، اقدام بعضی از رسانه های نجف آباد در پوشش خبری گسترده دستگیری برخی شهرداران و اعضای شورای شهر در سطح کشور نگاه فعالان اجتماعی و سیاسی نجف آباد را به خود معطوف کرده است.

برخی فعالان گفته اند چگونه احضار چند تن از اعضای شورای شهر نجف آباد به برخی محاکم در ماه های اخیر بازتابی در این رسانه نداشت ولی موج جدید دستگیری تعدادی از شهرداران و اعضای شورای شهر در سطح کشور با اتهاماتی چون اختلاس، فساد مالی یا فساد اخلاقی بهانه ای بود تا برخی رسانه های نجف آباد در اقدامی هماهنگ به پوشش خبری گسترده این رویداد بپردازند.

این طیف فعالان اجتماعی و اعضای جناح های سیاسی نجف آباد معتقدند پوشش این گونه خبرها با هماهنگی چند رسانه را می توان برگ اخطاری دانست برای روزهایی که کمتر از یک سال از عمر شورای پنجم نجف آباد باقی مانده و هوشمندانه است این حرکت هماهنگ را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

این فعالان اجتماعی و سیاسی می گویند این حرکت می تواند دلیلی بر آغاز حرکات و فعالیت های مربوط به انتخابات شورای شهر آینده باشد ولی اگر این دست پوشش های خبری را به عنوان زنگ خطری برای برخی افراد در نظر بگیریم به بیراهه نرفته ایم.

به نظر عده ای از صاحبنظران هرچند اینگونه پوشش های خبری هماهنگ شده در دنیای رسانه امری عادی به شمار می شود ولی نباید از اهداف آینده نگرانه این دست اقدامات غافل شد و با تحلیل های دقیق و اتفاقاتی که ممکن است در روزهای آینده رقم بخورد این دست پوشش های خبری هماهنگ می تواند معنای دقیقتری به خود بگیرد.

روزهای آینده نشان خواهد داد این رفتار رسانه ای با هدف قبلی ترتیب داده شده یا حساسیت اینگونه خبرها باعث شده تا اخبار مشابه با موضوع دستگیری برخی شهرداران و اعضای شوراهای شهری با اتهاماتی چون اختلاس، فساد مالی یا فساد اخلاقی به شکلی تصادفی در خروجی رسانه ها حک شود.

⭕️ با تیتر یک همراه بمانید.

  • نویسنده : تیتر یک