چندی است بحث برداشت های بودار توسط برخی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان نجف آباد نقل محفل اعضای این اتحادیه و عده ای از شهروندان شده است. خبرنگار تیتریک طی مصاحبه ای صحت برداشت های پرماجرا توسط برخی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان نجف آباد را از رییس اتاق […]

چندی است بحث برداشت های بودار توسط برخی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان نجف آباد نقل محفل اعضای این اتحادیه و عده ای از شهروندان شده است.

خبرنگار تیتریک طی مصاحبه ای صحت برداشت های پرماجرا توسط برخی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان نجف آباد را از رییس اتاق اصناف شهرستان نجف آباد جویا شد که غلامرضا خاکی ضمن تایید این مطلب در پاسخ به این سئوال گفت:
در دوره های گذشته برخی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه، مبالغی را به عنوان وام از اتحادیه برداشت کرده اند که این کار غیرقانونی است ودر همین راستا بیشتر از مبالغی که با عنوان وام از اتحادیه فوق برداشت شده بود توسط افراد برگردانده شد ولی قانون اجازه چنین کاری را به کسی نداده و این برداشت و بازگشت ها از نظر ما غیرقانونی است.

رییس اتاق اصناف درباره اقداماتی که در راستای مقابله با برداشت های مزبور انجام شده، گفت:در این دوره بازرسان به این مسئله ورود کرده اند و حسابرسی این موارد صورت گرفته و مشخص شده است بیش از مبالغ برداشتی، از سوی برخی از اعضای هیئت مدیره، پول ها به اتحادیه واریز شده است.

رییس اتاق اصناف شهرستان در پاسخ به این سئوال تیتریک که چرا برخی افراد که تخلفشان محرز شده است توانسته اند در هیئت مدیره دوره جدید ورود کنند توضیح داد: بازرسی مالی ما در این دوره اتفاق افتاد و با مشخص شدن وضعیت، اتاق اصناف نامه درخواست ابطال و ادغام اتحادیه آرایشگران زنانه را کتبا تنظیم و به اداره صمت شهرستان ارسال نموده است. این اتحادیه ما را خسته کرده و امیدواریم انتخابات این دوره از هیئت مدیره ابطال شده و این اتحادیه ادغام شود و پنج شش نفری که مسئله داشتند نتوانند در انتخابات آتی شرکت کنند.

در این راستا برخی اعضای اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان در تماس با تیتریک گفته اند حالا که تخلف و برداشت های پرماجرا توسط تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان نجف آباد محرز شده، تقاضا داریم مقامات قضایی به این مسئله ورود کرده و ضمن مجازات قانونی متخلفان، مسائل مالی را به شکلی شفاف اطلاع رسانی کنند تا با مدد و یاری سیستم قضایی شهرستان حقوق اعضای این اتحادیه پرجمعیت حفظ شود.

روزهای آینده مشخص خواهد کرد برای بازشدن کلاف سردرگم پولهای جابجا شده و احقاق حقوق اعضای این اتحادیه که تعدادی از آن ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند، اقدامات اتاق اصناف و اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نجف آباد به کجا خواهد رسید.

  • نویسنده : تیتر یک