نشست خبری فرماندار ویژه نجف آباد از سوی بسیاری از رسانه های این شهر تحریم شد. به نظر می رسد اقدام هماهنگ رسانه های شهرستان نجف آباد در تحریم این نشست خبری، اقدامی است که در تقابل با صحبت های اخیر مجتبی راعی فرماندار ویژه نجف آباد شکل گرفته است.

مجتبی راعی اخیرا در یکی از نشست های خبری خود با انتقاد از رسانه‌ها گفته بود نباید عده ای به جهت منافع شخصی که به هر حال خودشان دارند این شرایط و جو نا امنی و نا آرامی در سطح شهرستان را دنبال کنند.

نشست خبری فرماندار ویژه نجف آباد از سوی بسیاری از رسانه های این شهر تحریم شد. به نظر می رسد اقدام هماهنگ رسانه های شهرستان نجف آباد در تحریم این نشست خبری، اقدامی است که در تقابل با صحبت های اخیر مجتبی راعی فرماندار ویژه نجف آباد شکل گرفته است.

مجتبی راعی اخیرا در یکی از نشست های خبری خود با انتقاد از رسانه‌ها گفته بود نباید عده ای به جهت منافع شخصی که به هر حال خودشان دارند این شرایط و جو نا امنی و نا آرامی در سطح شهرستان را دنبال کنند.

فعالان عرصه رسانه معتقدند عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع فرماندار ویژه نجف آباد که از ناآرامی های بنزینی آبان ماه سال پیش رقم خورد و در روزهای پایانی سال گذشته با بی تدبیری و بی کفایتی در کنترل فضای کرونایی به اوج رسید، باعث ایجاد نارضایتی بسیاری از شهروندان از عملکرد مجموعه عالی دولت در شهرستان به سکانداری مجتبی راعی شده است.

اما آن چه پیداست صندلی های خالی سالن نشست خبری گواهی بر عدم مقبولیت این مقام عالی دولت در شهرستان است که زنگ خطر فاصله عمیق مجموعه فرمانداری شهرستان با مردم این خطه شهیدپرور را به صدا درآورده.

بسیاری معتقدند تنها استانداری اصفهان خواهد توانست با یک تغییر حساب شده فردی را روی صندلی شماره یک دولت در شهرستان بنشاند که به قصد جبران مافات و فرصت های از دست رفته، وضعیت نامتعادل دولتی ها را در تعامل با مردم شهر ایثار و شهادت بهبود بخشد.

  • نویسنده : تیتر یک