به گزارش تیتر یک نجف آباد دکتر امیرحسین شاهینی مسئول فنی بهداشتی یک واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ در آباد پس از اصرار بر پلمب خط تولید به علت عدم حضور مسئول فنی بهداشتی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به جهت درمان به بیمارستان شریعتی اصفهان اعزام شد. این موضوع سریعا در دستور کار مسئولین […]

به گزارش تیتر یک نجف آباد دکتر امیرحسین شاهینی مسئول فنی بهداشتی یک واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ در آباد پس از اصرار بر پلمب خط تولید به علت عدم حضور مسئول فنی بهداشتی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به جهت درمان به بیمارستان شریعتی اصفهان اعزام شد.

این موضوع سریعا در دستور کار مسئولین اداره کل دامپزشکی قرارگرفت و به جهت روشن شدن تمامی ابعاد تخلف، ضمن احضار مدیر واحد و بررسی ویژه موضوع، نسبت به تشکیل پرونده اقدام و ضارب به مراجع قضایی نجف آباد معرفی خواهد شد.

مسئولین اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد به جهت پیگیری موضوع با حضور در بیمارستان شریعتی اصفهان از دکتر شاهینی عیادت کردند.

  • نویسنده : تیتر یک