به گزارش تیتر یک نجف آباد محسن مرادی خبرنگار ایسنا در برخی شبکه های مجازی نسبت به پست‌ عضو شورای شهر واکنش نشان داد و نوشت :‌ روز گذشته متنی در فضای مجازی دست به دست چرخید که منتسب به یکی از اعضای شورای شهر نجف آباد است. متنی سراسر تقدیر و تشکر از دادستان […]

به گزارش تیتر یک نجف آباد محسن مرادی خبرنگار ایسنا در برخی شبکه های مجازی نسبت به پست‌ عضو شورای شهر واکنش نشان داد و نوشت :‌

روز گذشته متنی در فضای مجازی دست به دست چرخید که منتسب به یکی از اعضای شورای شهر نجف آباد است.

متنی سراسر تقدیر و تشکر از دادستان نجف آباد به خاطر مواضع قاطعی که در ابتدای شیوع کرونا در شهر گرفته بود.

تا اینجای ماجرا که خوب است. اما چرا پس از گذشتن بیش از دوماه از آن روزها، این عضو شورای شهر که از قضا در فضای مجازی فعال تر از صحن علنی شوراست، به یاد این افتاده که از مدعی العموم تقدیر کند. آن هم با آب و تاب و پر طمطراق؟؟!!

متاسفانه نگارنده این تقدیرنامه از فرط هیجان فراموش کرد که از زحمات ستادهای مردمی مقابله با کرونا تقدیر کند. فراموش کرد که از زحمات رییس و پرسنل شبکه بهداشت شهرستان تشکر کند. فراموش کرد که از فداکاری بی دریغ پرسنل و کادر درمان بیمارستان فاطمه الزهرا که در خط مقدم مبارزه با کرونا بوده و هستند تشکر کند. فراموش کرد از بسیج، هلال احمر، اتاق اصناف و …. تشکر کند.

دادستان نجف آباد در موضوع کرونا نشان داد که در اجرای قانون با کسی شوخی ندارد حتی اگر آن فرد معاون استاندار باشد. قانون قانون است.

با این تفاسیر باید پرسید که آیا این عضو با سابقه ی پارلمان شهری از موضوعی نگران است که پس از مدتی طولانی و فروکش کردن تب و تاب اخبار کرونایی در شهرستان، دست به تعریف و تمجیدی متملقانه زده است؟؟؟

پاسخ این سوال که قطعا منفی است!!! دلیلی ندارد که اعضای شورای شهری با این میزان از شفافیت از چیزی احساس خطر کرده باشند و پس از ماه ها لب به تعریف و تمجید بگشاید.

کاش یاد بگیریم که وقتی میخواهیم رفتار اجتماعی برخی از مسئولان شهرمان را بررسی کنیم به میزان نگرانی ها و تملق ها و وقت گذرانی های بیست و چهار ساعته ی آنها در فضای مجازی کاری نداشته باشیم. سوزن را به خودمان بزنیم، جوالدوز را…..

جوالدوز را هم به خودمان بزنیم

  • نویسنده : محسن مرادی