بررسی های میدانی خبرنگار تیتریک یک نجف آباد نشان می دهد امروز نرخ شکر در برخی سایت های معتبر کیلویی ۴۷۰۰ تومان تعیین شده. اما در آستانه ماه مبارک رمضان برخی فروشگاه های بزرگ سطح شهر نرخ شکر را اندکی کمتر از کیلویی ۶ هزار تومان اعلام کرده اند و شکر موجود در این فروشگاه […]

بررسی های میدانی خبرنگار تیتریک یک نجف آباد نشان می دهد امروز نرخ شکر در برخی سایت های معتبر کیلویی ۴۷۰۰ تومان تعیین شده.

اما در آستانه ماه مبارک رمضان برخی فروشگاه های بزرگ سطح شهر نرخ شکر را اندکی کمتر از کیلویی ۶ هزار تومان اعلام کرده اند و شکر موجود در این فروشگاه ها در دو روز ابتدایی تمام می شود.

همچنین نرخ این کالای پرمصرف و استراتژیک در واحدهای صنفی سطح شهر از کیلویی ۷ تا ۸ هزار متغیر است.

به نظر می رسد در سایه عدم نظارت نهادهای مربوطه، نرخ این کالا و بعضی کالاهای دیگر در روزهایی که کرونا، فشار اقتصادی بیشتری به شهروندان تحمیل می کند، روز به روز و بدون حساب و کتاب در حال افزایش است.

باید دید نهادهای ناظر به بازار و تحت امر نماینده عالی دولت در شهرستان می توانند با انجام وظایف نظارتی به قیمت های بازار سر و سامان دهند یا همچنان با این نرخ گران، شکرخواری فقط مختص آقازادگان خواهد بود.

  • نویسنده : شکر