چندی پیش خبر آمادگی حمایت مالی شورای شهر نجف آباد از ستاد مردمی مقابله با کرونا از زبان برخی از اعضای شورا رسانه ای شد. با این که در حدود دو هفته از زمان رسانه ای شدن این خبر می گذرد ولی شرایط به گونه ای است که نشان می دهد هنوز هیچ اقدامی در […]

چندی پیش خبر آمادگی حمایت مالی شورای شهر نجف آباد از ستاد مردمی مقابله با کرونا از زبان برخی از اعضای شورا رسانه ای شد.

با این که در حدود دو هفته از زمان رسانه ای شدن این خبر می گذرد ولی شرایط به گونه ای است که نشان می دهد هنوز هیچ اقدامی در این مورد از سوی پارلمان شهری انجام نشده.

با این که اکثریت اعضای شورای شهر متفقا قول حمایت مالی از ستاد مردمی مبارزه با کرونای شهرستان را داده بودند ولی به نظر می رسد نامه درخواستی ستاد مردمی مبارزه با کرونا خطاب به محمد مغزی شهردار نجف آباد همچنان بی پاسخ مانده و اراده ای بر پاسخگویی به این درخواست از سوی مجموعه مدیریت شهری دیده نمی شود.

برخی فعالان اجتماعی معتقدند انتقاداتی که این روزها از سوی برخی شهروندان در فضای مجازی نسبت به عملکرد شورای شهر و مجموعه شهرداری در صفحات مجازی خودنمایی می کند را می توان به عنوان عامل بازدارنده حمایت مجموعه مدیریت شهری از ستاد مردمی مقابله با کرونا دانست.

این طیف از فعالان اجتماعی می گویند برخی از اعضا و گردانندگان ستاد مردمی مقابله با کرونا عامل اصلی ایجاد موج انتقادی شهروندان نسبت به عملکرد غیرقابل دفاع اعضای پارلمان شهری و شهرداری نجف آباد هستند.

صرفنظر از انتقادات مردمی مطرح شده در فضای مجازی که با عناوینی همچون المان ۱۲۰ میلیاردی میدان نجف اشرف و احداث برج کبوترخانه در محور گردشگری شهر قبل از انجام مراحل قانونی مناقصه شکل گرفته، عدم وجود اولویت بندی نیازهای شهری و شفافیت در عملکرد مالی مجموعه مدیریت شهری نیز از ابهاماتی است که بسیاری از شهروندان پیگیر چگونگی آن هستند.

حجم انبوه پیام های رسیده از سوی مخاطبان رسانه تیتریک نشان می دهد در زمانی که بسیاری از رسانه ها درگیر بحث ویروس شوم کرونا بوده اند، خلا اطلاع رسانی در موارد مذکور باعث شده صدای بسیاری از شهروندان در این شرایط کرونایی از عملکرد مجموعه مدیریت شهری دربیاید و بسیاری از شهروندان منتظر هستند که مطالبات طرح شده توسط آن ها از سوی رسانه ها پیگیری و به نتیجه ای مطلوب برسد.

تیتریک به مخاطبان و شهروندان عزیز قول می دهد علیرغم فشار روزهای کرونایی که بسیاری از رسانه ها این روزها با آن درگیر هستند در آینده ای نزدیک به تحلیل اتفاقات اخیر پرداخته و گزارش مبسوطی از مطالبات مورد نظر شهروندان را منتشر نماید.

با تیتر یک همراه بمانید.

کرونا با مدیریت شهری چه کرد؟

  • نویسنده : تیتر یک