نسخه الکترونیک هفته نامه تیتر یک نجف‌آباد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : حمید سلیمی بنی

http://titreyek.news/wp-content/uploads/2020/03/logo-2-300x300.png
http://titreyek.news

* ما تیتر یک انتخاب می کنیم *

شماره تماس ۰۳۱۴۲۶۱۰۷۱۵

شماره دورنگار ۰۳۱۴۲۶۳۹۹۹۲

همراه  ۰۹۱۳۹۳۱۲۲۷۵

www.titreyek.news

ایمیل info.titreyeknews@gmail.com         

نشانی :‌اصفهان . نجف آباد . باغملی . کوی چهارسو.  پلاک ۱۲

نسخه الکترونیک هفته نامه تیتر یک نجف‌آبادسردبیر: امید سلیمی بنی

سرویس فرهنگی: سعید یوسفی

سرویس خبر محلی: وحید سلیمی بنی

سرویس اجتماعی: هادی نعمتی

سرویس ورزشی: محمد خدادادئی

اخبار – مصاحبه – خبر – تحلیل چهره های نجف آباد را در نسخه الکترونیکی هفته نامه تیتر یک نجف آباد (تیتریک نیوز) به صورت آنلاین بخوانید.

اخبار سیاسی :http://titreyek.news/سیاسی/

اخبار اجتماعی: http://titreyek.news/اجتماعی/

خبار فرهنگی : http://titreyek.news/فرهنگی/